Eerste bijeenkomst Kinderplatform

Op woensdag 7 februari kwam het Kinderplatform van 2018 voor het eerst bij elkaar op basisschool De wingerd. Ze hebben samen gegeten en kennis met elkaar gemaakt. Daarna zijn ze gaan nadenken over wat er beter kan in Zwolle Zuid en hoe we Zwolle Zuid met elkaar mooier kunnen maken. Dit op vellen papier met het alfabet erop. Ze gingen bij de letters ideeën bedenken. Bijvoorbeeld minder vervuiling bij de v. Alle ideeën hebben de groepen aan elkaar gepresenteerd. Daarna hebben we gestemd op het meest haalbare en het leukste idee, hier gaan we de volgende keer meer verder.

IMG_20180207_125445309