Helaas is onze sponsorloop qua aanmeldingen niet hard gelopen

De sponsorloop van het kinderplatform voor het Leger des Heils kon helaas niet door gaan. Dit omdat we niet voldoende kinderen hadden om te lopen tijdens de sponsorloop.

Het kinderplatform is samen gekomen om samen terug te kijken naar het proces. Wat hadden we anders kunnen doen? Wat hebben we geleerd? Zo is er een lijst met tips voor het Kinderplatform van 2018 gemaakt voor het organiseren van activiteiten. Hierop staat bijvoorbeeld:
– dat de tijd van vergaderingen goed gebruikt moet worden
– dat je met anderen mee moet denken
– nagaan of iets haalbaar is
– afspraken nakomen